Kā uzstādīt enerģiju taupošo režīmu?

Nospiediet pogu MENU uz dekodera pults.

Uz ekrāna parādīsies izvēlnes logs, nospiediet vairākas reizes bultiņu pa labi uz dekodera pults, līdz sadaļa Iestatījumi ir pa vidu. Nospiediet OK pogu.

Uz dekodera pults spiediet bultiņu uz leju, līdz atzīmēsiet sadaļu Sistēmas iestāstījumi. Nospiediet OK pogu.

Izmantojot dekodera pults ciparu pogas, ievadiet PIN kodu. Pēc noklusējuma tas ir 0000.

Uz dekodera pults spiediet bultiņu uz leju, līdz atzīmēsiet sadaļu Enerģiju taupošais režīms. Nospiediet OK pogu.

Automātiskais gaidīšanas režīms

Ja vēlaties iestatīt, pēc cik ilga laika dekoders ieslēgs “Miega režīmu” (gadījumā, ja uz dekodera netiks pārslēgts neviens kanāls), izvēlieties sadaļu Automātiskais gaidīšanas režīms un nospiediet OK pogu.

  • Sadaļā Neaktīvais periods ar dekodera pults bultiņu pa labi vai pa kreisi, izvēlieties laiku, pēc kura dekoders izslēgsies (4, 6 vai 8 stundas);
  • Ja vēlaties atslēgt šo iespēju, sadaļā Automātiskais gaidīšanas režīms ar dekodera pults bultiņu pa labi vai pa kreisi izvēlieties “Izslēgts”;
  • Saglabājiet izmaiņas, nospiežot OK pogu uz dekodera pults.

Pasīvais gaidīšanas režīms

Ja vēlaties iestatīt, pēc cik ilga laika dekoders izslēgsies pavisam (izslēgšanas režīmā dekoders nepatērē elektrību), izvēlieties sadaļu Pasīvais gaidīšanas režīms un nospiediet OK pogu.

  • Sadaļā Neaktīvais periods ar dekodera pults bultiņu pa labi vai pa kreisi, izvēlieties laiku, pēc kura dekoders izslēgsies (1, 2 vai 3 stundas);
  • Ja vēlaties atslēgt šo iespēju, sadaļā Pasīvais gaidīšanas režīms ar dekodera pults bultiņu pa labi vai pa kreisi izvēlieties “Izslēgts”;
  • Saglabājiet izmaiņas, nospiežot OK pogu uz dekodera pults.

Ja pamanījāt kļūdu, lūdzu ziņojiet mums, iezīmējot tekstu un spiežot Ctrl+Enter

Atjaunots 2020-10-29

Vai informācija bija noderīga?

Saistītā informācija

Paziņojums par kļūdu

Šis teksts tiks nosūtīts mūsu komandai