Kā meklēt bezmaksas satelītkanālus UHD dekoderā?

Spiediet MENU pogu uz dekodera pults. Parādās izvēlne. Ar bultiņu pa labi ejiet līdz sadaļai Iestatījumi.

Spiediet OK pogu.

Ar bultiņu uz leju uzejiet uz sadaļu Sistēmas iestatījumi. Nospiediet OK pogu, lai apstiprinātu izvēli.

Ievadiet PIN kodu. PIN kods pēc noklusējuma ir 0000.

Apstipriniet ar OK pogu.

Ar bultiņu uz leju uzejiet uz sadaļas LNB iestatījumi un spiediet OK pogu.

Bezmaksas kanālus var skenēt tikai tad, ja Jūsu satelīta antenai ir uzstādīta universālā galviņa.

Ja uz satelīta antenas ir uzstādīta 1 vai 2 galviņas, pie apakšsadaļas LNB skaits maniet uz “2 LNB”. Ja ir vairāk, tad mainiet uz “4LNB” un apstipriniet ar zilo pogu uz dekodera pults.

Ja uz satelīta antenas ir uzstādītas 3 vai vairāk galviņas, pie LNB skaits mainiet uz “4 LNB”. Apstipriniet ar zilo pogu uz dekodera pults.

Sadaļu Bezmaksas kanāli varēsiet atvērt tikai tad, kad būs nomainīts LNB skaits. Uzejiet uz sadaļas Bezmaksas kanāli ar bultiņu uz leju un apstipriniet ar OK pogu.

Sadaļā Bezmaksas satelīta kanāli spiediet OK pogu.

Sadaļā Bezmaksas satelīta kanālu meklēšana spiediet OK pogu.

Pie satelīta izvēlieties, kuru satelītu skenēsiet un uz pults spiediet zaļo pogu. Spiediet “Auto meklēšana”, lai sāktu meklēšanu.

Kanālu meklēšana notiek dažas minūtes. Pēc tās parādīsies saraksts ar kanāliem un zaļu simbolu. Spiediet zaļo pogu uz pults, lai saglabātu atzīmētos kanālus.

Ja kanāli saglabāti veiksmīgi, tad zaļais simbols pazudīs. Spiediet BACK pogu uz pults, lai nonāktu atpakaļ uz satelītu sarakstu un skenētu nākošo satelītu.

Ar pults bultiņu pa labi nomainiet uz nākamo satelītu, ko vēlaties skenēt.

Izvēlieties satelītu, kuru skenēsiet un uz pults spiediet zaļo “Auto meklēšana”, pogu, lai sāktu meklēšanu.

Kanālu meklēšana notiek dažas minūtes. Pēc tās parādīsies saraksts ar kanāliem un zaļu simbolu. Spiediet zilo pogu uz pults, lai saglabātu atzīmētos kanālus.

Ja kanāli saglabāti veiksmīgi, tad zaļais simbols pazudīs. Spiediet BACK pogu uz pults, lai nonāktu atpakaļ un satelītu sarakstu un skenētu nākamo.

Ar bultiņu pa labi uz pults nomainiet uz nākamo satelītu, ko vēlaties skenēt.

Izvēlieties satelītu, kuru skenēsiet un uz pults nospiediet zaļo pogu “Auto meklēšana”, lai sāktu meklēšanu.

Kanālu meklēšana notiek dažas minūtes. Pēc tās parādīsies saraksts ar kanāliem un zaļu simbolu. Spiediet zilo pogu uz pults, lai saglabātu.

Ja kanāli saglabāti veiksmīgi, tad zaļais simbols pazudīs. Spiediet BACK pogu uz pults, lai nokļūtu atpakaļ un satelītu sarakstu un skenētu nākamo.

Kad visām satelīta galviņām noskanēti kanāli, spiediet BACK pogu uz pults. Atgriezieties pie bezmaksas kanālu saraksta.

Ja pamanījāt kļūdu, lūdzu ziņojiet mums, iezīmējot tekstu un spiežot Ctrl+Enter

Atjaunots 2020-10-29

Vai informācija bija noderīga?

Saistītā informācija

Paziņojums par kļūdu

Šis teksts tiks nosūtīts mūsu komandai